Notariusz Laura Ferorelli - wykształcenie i doświadczenie

Notariusz Laura Ferorelli jest absolwentką prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Przed powołaniem na stanowisko notariusza w Lublinie w 2021 roku, odbyła 3,5 letnią aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Lublinie.

Jako osoba zaufania publicznego, powołana przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza - zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 roku, Nr 189, poz. 1158) - dokonuje czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.

W sposób przystępny i zrozumiały udzieli Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących dokumentów wymaganych do dokonania czynności notarialnych, wyliczy wysokości taksy notarialnej oraz należnych podatków i opłat sądowych, a ponadto zapewni rzetelną, profesjonalną oraz indywidualną obsługę dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy, tak by zagwarantować Państwu bezpieczeństwo obrotu prawnego, zachowując przy tym bezstronność i staranność.

Jako notariusz jest zobowiązana zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których została poinformowana ze względu na wykonywane czynności notarialne. Oznacza to utrzymywanie w tajemnicy informacji, takich jak historia rodziny, dane osobowe klientów czy wrażliwe dane spółki. Notariusz czuwa, aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów Kancelarii oraz osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Więcej informacji dotyczących działalności naszej kancelarii notarialnej mogą Państwo uzyskać telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie.

 

Kiedy można odrzucić spadek?

Bycie spadkobiercą nie zawsze wiąże się z uzyskaniem korzyści finansowej. Nierzadko bywa tak, że dziedziczenie oznacza również konieczność spłaty zobowiązań spadkodawcy. Bywają też sytuacje, w których wysokość długów przewyższa wartość majątku. Spadkobiercy nie zawsze muszą się jednak martwić, gdyż ustawodawca zadbał o to, by chronić ich interesy. Zgodnie z prawem spadkobiercy mają możliwość wyboru i to od nich zależy, czy chcą przyjąć majątek. Tym samym, by uniknąć spłaty należności, mogą też odrzucić spadek. W poniższym artykule wyjaśniamy, jak przebiega procedura odrzucenia spadku oraz kto może skorzystać z takiej możliwości.

 

Jak wygląda procedura odrzucenia spadku?

Po śmierci spadkodawcy i otwarciu jego testamentu spadkobiercy mają trzy możliwości. Mogą przyjąć spadek wprost, przyjąć spadek wraz z dobrodziejstwem inwentarza oraz go odrzucić. W przypadku pierwszej opcji poza majątkiem dziedziczą także długi spadkodawcy. Druga możliwość odnosi się do przyjęcia spadku wraz z należnościami, których wartość równa się wysokości odziedziczonego majątku. Tym samym, w przypadku długów, spadkobiercy nie otrzymują korzyści, ale nie muszą też spłacać zobowiązań. Odrzucenie spadku z kolei oznacza całkowite zrzeczenie się prawa do majątku. Takie rozwiązanie jest szczególnie korzystne, gdy ma się pewność, iż osoba zmarła nie zostawiła żadnego majątku, a co więcej, miewała problemy ze spłatą należności.

podpis na dokumencie

 

Procedura odrzucenia spadku nie jest skomplikowana, ale warto wiedzieć, że należy to zrobić  w odpowiednim terminie. Aby zrzec się majątku, należy w ciągu 6 miesięcy od dnia otwarcia testamentu oświadczyć, że odrzuca się spadek. Wyjątkiem jest sytuacja, w której spadkobierca nie wiedział o śmierci spadkodawcy. Wówczas czas na złożenie wniosku liczy się od dnia, w którym uzyskał informację o zgonie. Spadek można odrzucić poprzez złożenie stosownego oświadczenia u notariusza bądź w sądzie rejonowym właściwym do miejsca zamieszkania. Odrzucanie spadku na drodze sądowej trwa dłużej od złożenia wniosku u notariusza, gdzie wystarczy okazać dowód osobisty i akt zgonu spadkodawcy.

 

 

 

Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej