Notariusz Laura Ferorelli - wykształcenie i doświadczenie

Notariusz Laura Ferorelli jest absolwentką prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Przed powołaniem na stanowisko notariusza w Lublinie w 2021 roku, odbyła 3,5 letnią aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Lublinie.

Jako osoba zaufania publicznego, powołana przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza - zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 roku, Nr 189, poz. 1158) - dokonuje czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.

W sposób przystępny i zrozumiały udzieli Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących dokumentów wymaganych do dokonania czynności notarialnych, wyliczy wysokości taksy notarialnej oraz należnych podatków i opłat sądowych, a ponadto zapewni rzetelną, profesjonalną oraz indywidualną obsługę dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy, tak by zagwarantować Państwu bezpieczeństwo obrotu prawnego, zachowując przy tym bezstronność i staranność.

Jako notariusz jest zobowiązana zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których została poinformowana ze względu na wykonywane czynności notarialne. Oznacza to utrzymywanie w tajemnicy informacji, takich jak historia rodziny, dane osobowe klientów czy wrażliwe dane spółki. Notariusz czuwa, aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów Kancelarii oraz osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Więcej informacji dotyczących działalności naszej kancelarii notarialnej mogą Państwo uzyskać telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie.

 

Jaka jest różnica między spadkiem a darowizną?

Jako osoba otrzymująca majątek nie możemy wybrać czy chcemy otrzymać spadek czy darowiznę. Nie wybieramy mechanizmu, który jest dla nas atrakcyjniejszy. Za to może to zrobić osoba, która chce nam coś ofiarować. Często najbliżsi już za życia starają się zarządzić swoim majątkiem, tak aby jak najlepiej wyszli na tym obdarowani. W zasadzie mamy trzy rozwiązania: darowizna w rodzinie, ustalenie spadku w testamencie i dziedziczenie ustawowe.

 

Podatki

Osoba przekazująca swój majątek przed śmiercią może wybrać sposób, który będzie pod kątem podatkowym najlepszy dla obdarowanego. Pod uwagę bierze się sytuację rodzinną. Czasem takie rozwiązanie, zaplanowane wcześniej pozwala ominąć nieprzyjemne konsekwencje. Najmniej korzystne jest pozostawienie wydarzeń własnemu biegowi.

 

Spadek, a darowizna

dokumenty

Spadek to ogół praw i obowiązków zmarłego o charakterze cywilnoprawnym. Sposób dziedziczenia zależy od tego czy spadkobierca sporządził testament, czy też nie. Darowizna jest umową mającą na celu nieodpłatne przekazanie obdarowanemu części majątku darczyńcy. Przedmiotem darowizny mogą być nieruchomości, ruchomości lub inne prawa majątkowe.

 

Różnice między darowizną, a spadkiem

To dwa różne pojęcia. Podstawowe różnice dotyczą rodzaju spisanej umowy oraz momentu jej wykonania. Jeśli dokument nosi nazwę testamentu, niemożliwe jest zastosowanie przepisów dotyczących darowizny ani wykonanie postanowień przed śmiercią właściciela majątku. Testament jest też o wiele łatwiej odwołać. Można to zrobić, za życia spadkobiercy, w każdej chwili i bez podania przyczyny. Należy również pamiętać, że otrzymanie majątku od rodziców w drodze darowizny może wpłynąć w przyszłości na dziedziczenie całego majątku.

 

 

Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej