Jaka jest różnica między spadkiem a darowizną?

Jako osoba otrzymująca majątek nie możemy wybrać czy chcemy otrzymać spadek czy darowiznę. Nie wybieramy mechanizmu, który jest dla nas atrakcyjniejszy. Za to może to zrobić osoba, która chce nam coś ofiarować. Często najbliżsi już za życia starają się zarządzić swoim majątkiem, tak aby jak najlepiej wyszli na tym obdarowani. W zasadzie mamy trzy rozwiązania: darowizna w rodzinie, ustalenie spadku w testamencie i dziedziczenie ustawowe.

 

Podatki

Osoba przekazująca swój majątek przed śmiercią może wybrać sposób, który będzie pod kątem podatkowym najlepszy dla obdarowanego. Pod uwagę bierze się sytuację rodzinną. Czasem takie rozwiązanie, zaplanowane wcześniej pozwala ominąć nieprzyjemne konsekwencje. Najmniej korzystne jest pozostawienie wydarzeń własnemu biegowi.

 

Spadek, a darowizna

dokumenty

Spadek to ogół praw i obowiązków zmarłego o charakterze cywilnoprawnym. Sposób dziedziczenia zależy od tego czy spadkobierca sporządził testament, czy też nie. Darowizna jest umową mającą na celu nieodpłatne przekazanie obdarowanemu części majątku darczyńcy. Przedmiotem darowizny mogą być nieruchomości, ruchomości lub inne prawa majątkowe.

 

Różnice między darowizną, a spadkiem

To dwa różne pojęcia. Podstawowe różnice dotyczą rodzaju spisanej umowy oraz momentu jej wykonania. Jeśli dokument nosi nazwę testamentu, niemożliwe jest zastosowanie przepisów dotyczących darowizny ani wykonanie postanowień przed śmiercią właściciela majątku. Testament jest też o wiele łatwiej odwołać. Można to zrobić, za życia spadkobiercy, w każdej chwili i bez podania przyczyny. Należy również pamiętać, że otrzymanie majątku od rodziców w drodze darowizny może wpłynąć w przyszłości na dziedziczenie całego majątku.

 

 

Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej