Notariusz Laura Ferorelli - wykształcenie i doświadczenie

Notariusz Laura Ferorelli jest absolwentką prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Przed powołaniem na stanowisko notariusza w Lublinie w 2021 roku, odbyła 3,5 letnią aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Lublinie.

Jako osoba zaufania publicznego, powołana przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza - zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 roku, Nr 189, poz. 1158) - dokonuje czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.

W sposób przystępny i zrozumiały udzieli Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących dokumentów wymaganych do dokonania czynności notarialnych, wyliczy wysokości taksy notarialnej oraz należnych podatków i opłat sądowych, a ponadto zapewni rzetelną, profesjonalną oraz indywidualną obsługę dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy, tak by zagwarantować Państwu bezpieczeństwo obrotu prawnego, zachowując przy tym bezstronność i staranność.

Jako notariusz jest zobowiązana zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których została poinformowana ze względu na wykonywane czynności notarialne. Oznacza to utrzymywanie w tajemnicy informacji, takich jak historia rodziny, dane osobowe klientów czy wrażliwe dane spółki. Notariusz czuwa, aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów Kancelarii oraz osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Więcej informacji dotyczących działalności naszej kancelarii notarialnej mogą Państwo uzyskać telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie.

 

Na czym polega zachowek?

Śmierć bliskiej osoby zwykle jest bolesnym doświadczeniem, które wiąże się z wieloma trudnymi emocjami. Po organizacji uroczystości pogrzebowej i uporaniu się ze stratą przychodzi czas na załatwienie niezbędnych formalności. Mowa tutaj przede wszystkim o tym, że zmarły zwykle zostawia po sobie testament. Czasami jednak zdarza się tak, że jego bliscy nie są zadowoleni z treści dokumentu. W takich sytuacjach nierzadko zdarza się tak, że decydują się skorzystać z prawa do zachowku. Komu przysługuje i co warto wiedzieć na jego temat?

 

Czym jest zachowek i kto może go otrzymać? 

Czasami zdarza się tak, że do naszej kancelarii notarialnej w Lublinie przychodzą osoby, które nie są zadowolone z testamentu, który zostawił po sobie bliski im zmarły. Wówczas najczęściej rozważamy możliwość otrzymania zachowku. Jest to instytucja, której celem jest ochrona najbliższych zmarłego spadkodawcy. Można ją najprościej zdefiniować, mówiąc, że jest to uprawnienie chroniące przed pominięciem w testamencie. Można też ją określić jako formę zadośćuczynienia dla spadkobiercy, który został pominięty w ostatniej woli zmarłego. W przepisach zostało ściśle określone, kto może się  ubiegać o zachowek:

  • małżonek zmarłego,
  • zstępni zmarłego, czyli jego dzieci (jeśli nie żyją to wnuki bądź prawnuki),
  • rodzicom zmarłego (tylko jeśli byliby powołani do spadku z ustawy).

grób

 

Od kogo można żądać zapłaty i komu nie przysługuje zachowek? 

Kwestie dotyczące dziedziczenia zostały szczegółowo uregulowane przepisami. Jeśli okaże się, że bliscy zmarłego mogą się ubiegać o otrzymanie zachowku, to warto wiedzieć, kto jest wówczas zobowiązany do wypłaty stosownej kwoty. Są to oczywiście przede wszystkim spadkobiercy, którzy odziedziczyli spadek. Oprócz tego można się o nią ubiegać też od osób, wobec których w testamencie pojawił się zapis windykacyjny oraz od osób, na których rzecz spadkodawca przekazał darowizny doliczane do spadku.

Warto też zaznaczyć, że zachowek nie przysługuje niektórym osobom. Mowa tutaj o wydziedziczonym w testamencie, uznanym orzeczeniem sądu za niegodnego dziedziczenia czy o osobach, które odrzuciły spadek. Oprócz tego zachowek nie należy się też małżonkowi, jeśli doszło do separacji czy osobom, które zawarły ze spadkodawcą umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia.

 

Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej