Kiedy można podważyć testament?

Śmierć bliskiej osoby to trudne przeżycie. Warto jednak pamiętać, że oprócz dopełnienia kwestii związanych z pochówkiem trzeba też zadbać o inne formalności. Mowa tutaj przede wszystkim o majątku czy długach, które pozostawił po sobie zmarły. Jeśli pozostawił po sobie testament, to sprawa jest nieco prostsza. Czasami jednak zdarza się tak, że bliscy nie zgadzają się z jego treścią. W związku z tym warto wiedzieć o możliwości podważenia testamentu. W jakich przypadkach można się na to zdecydować?


podpisywanie dokumentu notarialnegoW jakich sytuacjach podważenie testamentu jest możliwe?

Jedną z przyczyn, dla których Klienci odwiedzają naszą kancelarię notarialną w Lublinie, są sprawy spadkowe. Testament nie zawsze spełnia oczekiwania spadkobierców, dlatego warto wiedzieć o możliwościach, które wówczas mają. Mowa tutaj między innymi o unieważnieniu testamentu. Taka czynność jest możliwa w dwóch przypadkach. Pierwszym z nich jest zły stan psychiczny spadkodawcy podczas sporządzania dokumentu.

Mogą to być na przykład zaburzenia psychiczne czy wpływ poważnej choroby, która ma wpływ na jego działanie. Jednak aby udowodnić, że tak było, trzeba dostarczyć stosowną dokumentację medyczną oraz postarać się o zeznania świadków. Drugim przypadkiem jest ten, w którym testament został spisany pod wpływem groźby albo błędu, co również bywa trudne do udowodnienia.


Czy każdą formę testamentu można podważyć i jak to zrobić?

Jak wiadomo, polskie prawo przewiduje różne rodzaje testamentu. Co ważne, każdy z nich można podważyć. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że łatwiej to zrobić w przypadku dokumentu spisanego własnoręcznie niż notarialnego. Dzieje się tak dlatego, że obowiązkiem notariusza jest upewnienie się, że spadkodawca jest świadomy i nie działa pod wpływem przymusu.

Jeśli natomiast chodzi o procedury związane z podważeniem testamentu, to można to zrobić w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku albo w toku innego postępowania, na przykład w postępowaniu o uchylenie albo zmianie postępowania o stwierdzeniu nabycia spadku. Jest to też możliwe w przypadku sprawy o zachowek albo w przypadku obrony w powództwie o wykonanie zapisu testamentowego.

Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej