Jak wygląda spisanie testamentu u notariusza?

Spisanie testamentu u notariusza to sposób na to, aby spełnić wszystkie elementy formalne oraz zadbać o to, aby nie został on unieważniony. Jak proces ten wygląda w praktyce? Serdecznie zachęcamy do lektury oraz poznania szczegółowych informacji w tym zakresie.

 

spisywanie testamentu u notariuszaSporządzanie testamentu zgodne z prawem

Sposób spisania takiego dokumentu definiowany jest w Ustawie Prawo o notariacie. Zgodnie z jego literą testament musi być przede wszystkim sporządzony w sposób przejrzysty. Dodatkowo notariusz musi czuwać nad ochroną praw stron, które posiadają interes prawny w danej kwestii. Podczas spisywania testamentu trzeba także wyjaśnić, jakie czynności będą przeprowadzane.

 

Procedura spisywania testamentu

Jeśli chodzi o sam proces, to niezbędne jest oczywiście stawienie się w kancelarii notarialnej. Jeśli stan zdrowia spadkodawcy na to nie pozwala, to dokument może być spisany również w szpitalu lub w domu.

Kolejny krok to sprawdzenie tożsamości osoby, która chce sporządzić swój testament (wystarczy do tego oczywiście dowód osobisty). Notariusz jest zobligowany dodatkowo do tego, aby upewnić się, że taka osoba jest świadoma znaczenia dokumentu, a także konsekwencji z nim związanych.

Jeśli chodzi o samo sporządzenie testamentu, to testator powinien mieć wcześniej przygotowany spis składników majątku, które chce zawrzeć w takim dokumencie. Dzięki temu nic nie zostanie pominięte, a procedura będzie sprawniejsza.

Po sporządzeniu dokumentu musi on zostać odczytany. Na tym etapie notariusz upewnia się też, że jego treść jest dla testatora zrozumiała. Ostatni krok to natomiast złożenie podpisu.

Cena takiej czynności ustalana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, który określił, jakie są maksymalne stawki taksy notarialnej.

Procedura spisania tego dokumentu u notariusza nie należy, jak widać do trudnych. Testament w Lublinie można sporządzić również w naszej kancelarii. Aby dowiedzieć się więcej o całej procedurze, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.

Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej