Jakie dokumenty można poświadczyć notarialnie?

Poświadczenie notarialne potwierdza, że kopia jest zgodna z oryginałem dokumentu. Lista dokumentów, które obejmuje taka procedura, jest dość długa, podobnie jak inne zasady związane z całym przedsięwzięciem. Poniżej wskazujemy więc, w przypadku których jest to wręcz niezbędne oraz jaki przebieg ma taka procedura.

 

pieczęć notarialnaDokumenty poświadczane notarialnie - lista

Dokumenty, które poświadcza się u notariusza to przede wszystkim:

  • orzeczenia wydane przez sądy,

  • postanowienia oraz zaświadczenia administracyjne,

  • świadectwa dojrzałości,

  • dyplomy ukończenia studiów.

Poświadczenia notarialne wykonujemy również w naszej kancelarii w Lublinie.

 

Kiedy zgodnie z prawem niezbędne jest poświadczenie notarialne podpisu?

Skorzystanie z takiej usługi jest konieczne w przypadku wielu kwestii prawnych. Przykładem jest sytuacja, gdy chcemy spisać pełnomocnictwo, podpisać umowę o zbyciu przedsiębiorstwa, a także podpisać oświadczenia, np. majątkowe. Z usługi korzysta się także wtedy, gdy konieczne jest uzyskanie wpisu do księgi wieczystej.

 

Jak wygląd procedura notarialnego poświadczenia podpisu w praktyce?

Procedura obejmuje oczywiście wiele kluczowych etapów. Pierwszym jest zawsze sprawdzenie tożsamości stawającego do czynności, a także tego, czy jest ona świadoma, jakie skutki ma taka czynność. Dodatkowo konieczne jest zadbanie o inne aspekty formalne, w tym umieszczenie daty oraz miejsca sporządzenia poświadczenia, oznaczenie kancelarii wykonującej usługę, podpis notariusza wraz z jego pieczęcią, a także PESEL tej osoby, która składa podpis przed notariuszem. Oczywiście notariusz zadba o dopełnienie wszystkich elementów formalnych tak, aby poświadczenie było ważne w świetle prawa.

Jak widać, jest wiele różnych dokumentów, które koniecznie trzeba poświadczyć notarialnie. Bez tego niemożliwe staje się bowiem wypełnienie wielu procedur zgodnie z prawem. Aby poznać więcej szczegółów odnośnie takiej usługi oraz jej koszt, najlepiej skontaktować się z notariuszem, który ją zrealizuje. Nie będzie to trudne, gdyż poświadczenia należą do najczęściej przeprowadzanych czynności w kancelariach.

Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej