Jak zapisać mieszkanie w spadku?

Spadkodawca może przekazać wybranym przez siebie osobom rozmaite dobra. Jedną z możliwości, którą testatorzy mają do wyboru w podanym zakresie, jest zapisanie komuś w spadku mieszkania. Przed wykonaniem tej czynności warto jednak wiedzieć, jak ją zrealizować, by miała ona odpowiednią moc prawną. Dowiedz się, jakie są rodzaje testamentów i który z nich wybrać, by masą spadkową pozostawioną po zmarłym została nieruchomość. Zapraszamy do lektury.

 

Jakie są rodzaje testamentów?

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego możliwe jest sporządzenie między innymi testamentu allograficznego. Jego przygotowanie polega na ustnym oświadczeniu swojej ostatniej woli w obecności dwóch świadków wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Wyróżnia się też testament holograficzny sporządzony pismem odręcznym. Ostatnim rodzajem testamentu, który został wskazany w kodeksie cywilnym, jest testament w formie aktu notarialnego, tj. testament notarialny.

 

Zapis windykacyjny w testamencie notarialnym

Testament, który został spisany w formie aktu notarialnego, ma moc dokumentu urzędowego, w związku z czym utrudnione staje się jego ewentualne podważenie. Ponadto jego treść znajduje się w archiwum notariusza, u którego został sporządzony, dzięki czemu zredukowane zostaje ryzyko jego zagubienia, zniszczenia lub przeczytania dokumentu przez niepowołane do tego osoby.

Warto przy tym podkreślić znaczenie zapisu windykacyjnego w testamencie notarialnym w kontekście opisywanego tematu. Zapis ten stanowi postanowienie, w którym stwierdzone zostaje, że konkretna osoba bądź osoby otrzymają na własność daną część majątku, na przykład w formie mieszkania, z mocy prawa z chwilą śmierci spadkodawcy.

Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej