Blog

darowizna

W jaki sposób sporządzić akt darowizny?

Dzieląc się swoją własnością z kimś innym, możemy spisać umowę darowizny. Najlepiej w postaci aktu notarialnego. Wówczas nikt nie będzie miał zastrzeżeń co do formy i tego, co ma być przekazane. Jak przygotować umowę darowizny?

Read more

pieczęć notarialna

Jakie dokumenty można poświadczyć notarialnie?

Poświadczenie notarialne potwierdza, że kopia jest zgodna z oryginałem dokumentu. Lista dokumentów, które obejmuje taka procedura, jest dość długa, podobnie jak inne zasady związane z całym przedsięwzięciem. Poniżej wskazujemy więc, w przypadku których jest to wręcz niezbędne oraz jaki przebieg ma taka procedura.

Read more

spisywanie testamentu u notariusza

Jak wygląda spisanie testamentu u notariusza?

Spisanie testamentu u notariusza to sposób na to, aby spełnić wszystkie elementy formalne oraz zadbać o to, aby nie został on unieważniony. Jak proces ten wygląda w praktyce? Serdecznie zachęcamy do lektury oraz poznania szczegółowych informacji w tym zakresie.

Read more

pieczęć

Czym są Rejestry Notarialne?

Rejestry notarialne to specjalny system teleinformatyczny, który gromadzi i udostępnia dane przetwarzane przez sądy i notariuszy działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Działają one na podstawie wielu aktów prawnych, takich jak m.in. ustawa Prawo o notariacie, uchwała Krajowej Rady Notarialnej w sprawie utworzenia Rejestru Aktów Poświadczenia Dziedziczenia i zasad jego funkcjonowania czy uchwała Krajowej Rady Notarialnej w sprawie utworzenia Rejestru Testamentów i zasad jego funkcjonowania. Powstały w 2009 roku, czyli w momencie utworzenia pierwszego elementu, Rejestru Aktów Poświadczenia Dziedziczenia.

Read more

podpisywanie dokumentu notarialnego

Kiedy można podważyć testament?

Śmierć bliskiej osoby to trudne przeżycie. Warto jednak pamiętać, że oprócz dopełnienia kwestii związanych z pochówkiem trzeba też zadbać o inne formalności. Mowa tutaj przede wszystkim o majątku czy długach, które pozostawił po sobie zmarły. Jeśli pozostawił po sobie testament, to sprawa jest nieco prostsza. Czasami jednak zdarza się tak, że bliscy nie zgadzają się z jego treścią. W związku z tym warto wiedzieć o możliwości podważenia testamentu. W jakich przypadkach można się na to zdecydować?

Read more

grób

Na czym polega zachowek?

Śmierć bliskiej osoby zwykle jest bolesnym doświadczeniem, które wiąże się z wieloma trudnymi emocjami. Po organizacji uroczystości pogrzebowej i uporaniu się ze stratą przychodzi czas na załatwienie niezbędnych formalności. Mowa tutaj przede wszystkim o tym, że zmarły zwykle zostawia po sobie testament. Czasami jednak zdarza się tak, że jego bliscy nie są zadowoleni z treści dokumentu. W takich sytuacjach nierzadko zdarza się tak, że decydują się skorzystać z prawa do zachowku. Komu przysługuje i co warto wiedzieć na jego temat?

Read more

akt notarialny

Jakie opłaty pobiera notariusz?

Wizyta w biurze notarialnym to czynność, którą wiele osób ma za sobą. Notariusz to specjalista, który między innymi sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, poświadczenia czy spisuje różnego rodzaju protokoły i poświadczenia. Warto pamiętać, że korzystając z takich usług, konieczne będzie uiszczenie opłaty dla notariusza, czyli tak zwanej taksy. Na koszty związane ze sporządzaniem aktu składa się kilka opłat. Co warto o nich wiedzieć i jakie dokładnie opłaty są pobierane u notariusza?

Read more

darowizna

Co można przekazać w akcie darowizny?

Jedną z form przekazania pieniędzy albo innych dóbr materialnych jest darowizna. Co ważne, umowa darowizny powinna być zawierana w formie aktu notarialnego. Jest to szczególnie istotne w przypadku niewykonania umowy przez obdarowanego, ponieważ wówczas przekazujący darowiznę otrzymuje prawo do dochodzenia przed sądem wykonania określonej umowy. W dzisiejszym wpisie skupimy się na tym, co można przekazać w akcie darowizny i co się z tym wiąże.

Read more

dokumenty

Jaka jest różnica między spadkiem a darowizną?

Jako osoba otrzymująca majątek nie możemy wybrać czy chcemy otrzymać spadek czy darowiznę. Nie wybieramy mechanizmu, który jest dla nas atrakcyjniejszy. Za to może to zrobić osoba, która chce nam coś ofiarować. Często najbliżsi już za życia starają się zarządzić swoim majątkiem, tak aby jak najlepiej wyszli na tym obdarowani. W zasadzie mamy trzy rozwiązania: darowizna w rodzinie, ustalenie spadku w testamencie i dziedziczenie ustawowe.

Read more

podpis na dokumencie

Kiedy można odrzucić spadek?

Bycie spadkobiercą nie zawsze wiąże się z uzyskaniem korzyści finansowej. Nierzadko bywa tak, że dziedziczenie oznacza również konieczność spłaty zobowiązań spadkodawcy. Bywają też sytuacje, w których wysokość długów przewyższa wartość majątku. Spadkobiercy nie zawsze muszą się jednak martwić, gdyż ustawodawca zadbał o to, by chronić ich interesy. Zgodnie z prawem spadkobiercy mają możliwość wyboru i to od nich zależy, czy chcą przyjąć majątek. Tym samym, by uniknąć spłaty należności, mogą też odrzucić spadek. W poniższym artykule wyjaśniamy, jak przebiega procedura odrzucenia spadku oraz kto może skorzystać z takiej możliwości.

Read more

Notary Office – Notary Laura Ferorelli – complex services

Read more