Blog

dziedziczenie

W jaki sposób otrzymać notarialne poświadczenie dziedziczenia?

Dziedziczenie to proces, który może być trudny zarówno emocjonalnie, jak i prawnie. Warto zatem wiedzieć, jak przejść przez niego sprawnie i bez zbędnych komplikacji. Jednym z kluczowych dokumentów potrzebnych do tego jest poświadczenie dziedziczenia.

Read more

metalowa pieczęć notariusza

Kiedy potrzebne jest notarialne poświadczenie dziedziczenia?

Poświadczenie dziedziczenia to dokument, który może okazać się niezbędny w wielu sytuacjach związanych z przejęciem spadku. Warto wiedzieć, kiedy jest wymagane i jakie korzyści wynikają z jego posiadania. 

Read more

rejestry notarialne

Czym są rejestry notarialne?

Jedną z baz danych, które są wykorzystywane w sądownictwie, są Rejestry Notarialne, które funkcjonują od 2009 roku. Zawarte są tam dane przetwarzane przez sądy i notariuszy. Informacje są umieszczane w systemie teleinformatycznym. Z biegiem lat do systemu wprowadzono modernizację, natomiast w 2016 miała miejsce gruntowna modernizacja. Z jakich elementów składają się Rejestry Notarialne i co jeszcze trzeba wiedzieć na ich temat?

Read more

domek

Mieszkanie w spadku, w jaki sposób to zrobić?

Nierzadko zdarza się tak, że po śmierci bliskiej osoby dochodzi do napięć związanych z dziedziczeniem majątku. Właśnie dlatego często stosowaną praktyką jest sporządzanie testamentu przed śmiercią. Jednym z elementów, który często jest wymieniany w tym akcie notarialnym, jest mieszkanie. Jak zapisać nieruchomość w spadku?

Read more

pieczątka notarialna na kopercie z testamentem

Jak zapisać mieszkanie w spadku?

Spadkodawca może przekazać wybranym przez siebie osobom rozmaite dobra. Jedną z możliwości, którą testatorzy mają do wyboru w podanym zakresie, jest zapisanie komuś w spadku mieszkania. Przed wykonaniem tej czynności warto jednak wiedzieć, jak ją zrealizować, by miała ona odpowiednią moc prawną. Dowiedz się, jakie są rodzaje testamentów i który z nich wybrać, by masą spadkową pozostawioną po zmarłym została nieruchomość. Zapraszamy do lektury.

Read more

darowizna

W jaki sposób sporządzić akt darowizny?

Dzieląc się swoją własnością z kimś innym, możemy spisać umowę darowizny. Najlepiej w postaci aktu notarialnego. Wówczas nikt nie będzie miał zastrzeżeń co do formy i tego, co ma być przekazane. Jak przygotować umowę darowizny?

Read more

pieczęć notarialna

Jakie dokumenty można poświadczyć notarialnie?

Poświadczenie notarialne potwierdza, że kopia jest zgodna z oryginałem dokumentu. Lista dokumentów, które obejmuje taka procedura, jest dość długa, podobnie jak inne zasady związane z całym przedsięwzięciem. Poniżej wskazujemy więc, w przypadku których jest to wręcz niezbędne oraz jaki przebieg ma taka procedura.

Read more

spisywanie testamentu u notariusza

Jak wygląda spisanie testamentu u notariusza?

Spisanie testamentu u notariusza to sposób na to, aby spełnić wszystkie elementy formalne oraz zadbać o to, aby nie został on unieważniony. Jak proces ten wygląda w praktyce? Serdecznie zachęcamy do lektury oraz poznania szczegółowych informacji w tym zakresie.

Read more

pieczęć

Co oznaczają Rejestry Notarialne?

Rejestry notarialne to specjalny system teleinformatyczny, który gromadzi i udostępnia dane przetwarzane przez sądy i notariuszy działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Działają one na podstawie wielu aktów prawnych, takich jak m.in. ustawa Prawo o notariacie, uchwała Krajowej Rady Notarialnej w sprawie utworzenia Rejestru Aktów Poświadczenia Dziedziczenia i zasad jego funkcjonowania czy uchwała Krajowej Rady Notarialnej w sprawie utworzenia Rejestru Testamentów i zasad jego funkcjonowania. Powstały w 2009 roku, czyli w momencie utworzenia pierwszego elementu, Rejestru Aktów Poświadczenia Dziedziczenia.

Read more

podpisywanie dokumentu notarialnego

Kiedy można podważyć testament?

Śmierć bliskiej osoby to trudne przeżycie. Warto jednak pamiętać, że oprócz dopełnienia kwestii związanych z pochówkiem trzeba też zadbać o inne formalności. Mowa tutaj przede wszystkim o majątku czy długach, które pozostawił po sobie zmarły. Jeśli pozostawił po sobie testament, to sprawa jest nieco prostsza. Czasami jednak zdarza się tak, że bliscy nie zgadzają się z jego treścią. W związku z tym warto wiedzieć o możliwości podważenia testamentu. W jakich przypadkach można się na to zdecydować?

Read more

Notary Office – Notary Laura Ferorelli – complex services

Read more