Dłonie na klawiaturze laptopa

Нотаріальна контора в Любліні Нотаріус Лаури Ферорела

Ласкаво просимо на сайт Нотаріальної контори нотаріуса Лаури Ферорела. Нотаріальна контора знаходиться в самому центрі Любліна за адресою Aleja Racławickie 10/18 і надає повний спектр нотаріальних послуг. Наша діяльність не обмежується лише містом Люблін, ми обслуговуємо клієнтів з усього Люблінського воєводства, а також з решти Польщі.

 

Сфера діяльності нотаріальної контори

Відповідно до Закону від 14 лютого 1991 року, Закону про нотаріат - державний нотаріус призначається для здійснення діяльності, яку сторони бажають нотаріально засвідчити або зобов'язані це зробити. Нотаріус Лаура Ферореллі в рамках послуг контори здійснює наступну нотаріальну діяльність: складає нотаріальні акти, свідоцтва про спадщину, свідоцтва, подає заяви, складає протоколи, складає протести на переказні векселі та чеки, приймає гроші, цінні папери. та документів на відповідальне зберігання, готує витяги, копії та витяги документів та здійснює іншу діяльність, що випливає з окремих законодавчих положень.

Крім того, наша юридична контора надає безкоштовні юридичні консультації з питань нотаріальної діяльності, включаючи необхідні нотаріальні документи – як польською, так і англійською, італійською, іспанською та французькою мовами. Для комфорту наших клієнтів офіс обладнано кондиціонером та безкоштовним бездротовим доступом до Інтернету. Після попереднього запису по телефону нотаріус може зустріти Вас у нашому офісі також по суботах.

Більш детальну інформацію про нашу діяльність можна отримати за телефоном або через контактну форму на сайті.

Notariusz Laura Ferorelli - wykształcenie i doświadczenie

Notariusz Laura Ferorelli jest absolwentką prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Przed powołaniem na stanowisko notariusza w Lublinie w 2021 roku, odbyła 3,5 letnią aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Lublinie.

Jako osoba zaufania publicznego, powołana przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza - zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 roku, Nr 189, poz. 1158) - dokonuje czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.

W sposób przystępny i zrozumiały udzieli Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących dokumentów wymaganych do dokonania czynności notarialnych, wyliczy wysokości taksy notarialnej oraz należnych podatków i opłat sądowych, a ponadto zapewni rzetelną, profesjonalną oraz indywidualną obsługę dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy, tak by zagwarantować Państwu bezpieczeństwo obrotu prawnego, zachowując przy tym bezstronność i staranność.

Jako notariusz jest zobowiązana zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których została poinformowana ze względu na wykonywane czynności notarialne. Oznacza to utrzymywanie w tajemnicy informacji, takich jak historia rodziny, dane osobowe klientów czy wrażliwe dane spółki. Notariusz czuwa, aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów Kancelarii oraz osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

 

Notariusz dla Ukraińców w Lublinie

Nasza kancelaria jest w pełni przygotowana do niesienia pomocy prawnej dla przebywających w Lublinie obywateli Ukrainy. Notariusz oferuje porady dla uchodźców w sprawach opieki nad dziećmi czy majątku pozostawionego na terytorium objętym działaniami wojennymi. Usługi notarialne dla Ukraińców obejmują między innymi sporządzanie umów, spisywanie oświadczeń stron, przygotowywanie aktów notarialnych, udzielanie informacji na temat obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkie inne czynności związane z postępowaniem prawnym. Obywatele Ukrainy mogą liczyć na rzetelną pomoc oraz szybkie i kompleksowe załatwienie swoich spraw.

 

Notariusz jako podmiot niezależny

Jedną z podstawowych funkcji notariusza jest uczestniczenie w procesie sporządzania aktów notarialnych jako osoba niezależna. Jego obecność daje gwarancję, że prawa wszystkich stron są przestrzegane. Notariusze w Lublinie pomagają klientom zrozumieć konsekwencje prawne podejmowanych decyzji. Jako osoby bezstronne notariusze stoją na straży zgodności dokumentów z prawem, ich autentyczności oraz dobrowolności składanych podpisów. Warto zwrócić uwagę, że usługi notarialne są regulowane przez ustawę o notariacie oraz rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek notarialnych. Zapewnia to jednoznaczne ramy prawne i transparentność kosztów związanych z korzystaniem z usług kancelarii.

Więcej informacji dotyczących działalności naszej kancelarii notarialnej mogą Państwo uzyskać telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie.

 

наш офіс

 
Kobieta przy laptopie

про нас

 
Kobieta przy laptopie

нотаріальна діяльність

 
Teczki z dokumentami

документи

 
Kalkulator i miniaturowy dom

Нотаріальна контора Нотаріус Лаура Ферореллі - комплексні послуги з нотаріальної діяльності

читайте далі