Dłonie na klawiaturze laptopa

Étude notariale - Notaire Laura Ferorelli

Bienvenue sur le site officiel du Notaire Laura Ferorelli. Notre studio est situé dans le centre de Lublin à Aleje Racławickie nr 10/18. Nous offrons une gamme complète d'activités notariales. Nos services ne se limitent pas seulement à la ville de Lublin, nous servons des clients de toute la province de Lublin et de tout le pays.

 

Gamme de services notariaux

Un notaire travaille dans tous les secteurs appartenant traditionnellement à l'activité notariale, en prenant également en charge les aspects fiscaux pertinents pour chaque pratique. Notre studio a acquis des compétences et une expérience considérables dans les secteurs : immobilier, corporatif et dans les secteurs concernant la famille et la succession.

 • Activités notariales :
 • rédaction d'actes notariés ;
 • dresse les actes constatant la succession ;
 • établit les actes notariés, les authentifications et les confirmations ;
 • dresse les actes notariés de confirmation ;
 • prépare les protêts de traites et de chèques;
 • accepte des documents, de l'argent et des titres en dépôt;
 • préparer des copies certifiées conformes des documents ;
 • dresse, à la demande des parties, les projets d'actes notariés et autres actes ;
 • Un notaire authentique :
 • signatures ;
 • les copies des actes présentés au notaire ;
 • date de présentation/transmission d'un document ;
 • le fait qu'une personne soit vivante ou présente dans un lieu.

En outre, nous fournissons des conseils juridiques gratuits sur les services notariaux, y compris les documents notariaux nécessaires - en polonais, anglais, italien, espagnol et français. Pour le confort de nos clients, le studio a été équipé de la climatisation et d'un accès Internet sans fil gratuit. En prenant rendez-vous par téléphone, le notaire peut également vous rencontrer à notre étude le samedi.
Plus d'informations sur nos activités peuvent être obtenues par téléphone ou via le formulaire de contact sur le site.

 

Notariusz Laura Ferorelli - wykształcenie i doświadczenie

Notariusz Laura Ferorelli jest absolwentką prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Przed powołaniem na stanowisko notariusza w Lublinie w 2021 roku, odbyła 3,5 letnią aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Lublinie.

Jako osoba zaufania publicznego, powołana przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza - zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 roku, Nr 189, poz. 1158) - dokonuje czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.

W sposób przystępny i zrozumiały udzieli Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących dokumentów wymaganych do dokonania czynności notarialnych, wyliczy wysokości taksy notarialnej oraz należnych podatków i opłat sądowych, a ponadto zapewni rzetelną, profesjonalną oraz indywidualną obsługę dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy, tak by zagwarantować Państwu bezpieczeństwo obrotu prawnego, zachowując przy tym bezstronność i staranność.

Jako notariusz jest zobowiązana zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których została poinformowana ze względu na wykonywane czynności notarialne. Oznacza to utrzymywanie w tajemnicy informacji, takich jak historia rodziny, dane osobowe klientów czy wrażliwe dane spółki. Notariusz czuwa, aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów Kancelarii oraz osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

 

Notariusz dla Ukraińców w Lublinie

Nasza kancelaria jest w pełni przygotowana do niesienia pomocy prawnej dla przebywających w Lublinie obywateli Ukrainy. Notariusz oferuje porady dla uchodźców w sprawach opieki nad dziećmi czy majątku pozostawionego na terytorium objętym działaniami wojennymi. Usługi notarialne dla Ukraińców obejmują między innymi sporządzanie umów, spisywanie oświadczeń stron, przygotowywanie aktów notarialnych, udzielanie informacji na temat obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkie inne czynności związane z postępowaniem prawnym. Obywatele Ukrainy mogą liczyć na rzetelną pomoc oraz szybkie i kompleksowe załatwienie swoich spraw.

 

Notariusz jako podmiot niezależny

Jedną z podstawowych funkcji notariusza jest uczestniczenie w procesie sporządzania aktów notarialnych jako osoba niezależna. Jego obecność daje gwarancję, że prawa wszystkich stron są przestrzegane. Notariusze w Lublinie pomagają klientom zrozumieć konsekwencje prawne podejmowanych decyzji. Jako osoby bezstronne notariusze stoją na straży zgodności dokumentów z prawem, ich autentyczności oraz dobrowolności składanych podpisów. Warto zwrócić uwagę, że usługi notarialne są regulowane przez ustawę o notariacie oraz rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek notarialnych. Zapewnia to jednoznaczne ramy prawne i transparentność kosztów związanych z korzystaniem z usług kancelarii.

Więcej informacji dotyczących działalności naszej kancelarii notarialnej mogą Państwo uzyskać telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie.

 

Notre bureau

Kobieta przy laptopie

Votre notaire

Kobieta przy laptopie

Domaines d'expertise

Teczki z dokumentami
Kalkulator i miniaturowy dom

Commissions

Étude notariale Laura Ferorelli - services notariaux complets

en savoir plus