Dłonie na klawiaturze laptopa

Notary Office in Lublin – Notary Laura Ferorelli

 

Welcome to the website of Notary Office in Lublin - Notary Laura Ferorelli. We are located in the very center of Lublin at Aleje Racławickie nr 10/18 and we provide a full range of notary services. Our services are not limited only to the city of Lublin, we serve clients from the entire province of Lublin as well as from the whole country.

Range of notary services

A notary is appointed to notarise transactions which require notarisation or when their notarisation is requested by parties to such transactions.
Notarial transactions:

 • drawing up notarial deeds;
 • draws up deeds certifying inheritance;
 • draws up notarial certifications, authentications and confirmations;
 • serves representations;
 • draws up notarial documents of confirmation;
 • prepares protests of draft notes and cheques;
 • accepts documents, monies and securities in deposit;
 • prepares certified copies, extracts and excerpts of documents;
 • on request of parties, draws up draft notarial deeds, declarations, statements and other documents;
 • performs other transactions and documents on the basis of other provisions of law.
 • A notary authenticates:
 • signatures;
 • copies, extracts or duplicates of documents presented to the notary;
 • date of presentation/submission of a document;
 • the fact that a person is alive or present in a location.

In addition, we provide free legal advice on notarial services, including the necessary notarial documents - in Polish and in English, Italian, Spanish and French. For the sake of the comfort of our clients, the office has been equipped with air conditioning as well as wireless and free Internet access. After prior telephone appointment, the notary can meet you at our office also on Saturday.
More information about our activities can be obtained by phone or via the contact form on the website

 

Notariusz Laura Ferorelli - wykształcenie i doświadczenie

Notariusz Laura Ferorelli jest absolwentką prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Przed powołaniem na stanowisko notariusza w Lublinie w 2021 roku, odbyła 3,5 letnią aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Lublinie.

Jako osoba zaufania publicznego, powołana przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza - zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 roku, Nr 189, poz. 1158) - dokonuje czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.

W sposób przystępny i zrozumiały udzieli Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących dokumentów wymaganych do dokonania czynności notarialnych, wyliczy wysokości taksy notarialnej oraz należnych podatków i opłat sądowych, a ponadto zapewni rzetelną, profesjonalną oraz indywidualną obsługę dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy, tak by zagwarantować Państwu bezpieczeństwo obrotu prawnego, zachowując przy tym bezstronność i staranność.

Jako notariusz jest zobowiązana zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których została poinformowana ze względu na wykonywane czynności notarialne. Oznacza to utrzymywanie w tajemnicy informacji, takich jak historia rodziny, dane osobowe klientów czy wrażliwe dane spółki. Notariusz czuwa, aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów Kancelarii oraz osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

 

Notariusz dla Ukraińców w Lublinie

Moja kancelaria jest w pełni przygotowana do niesienia pomocy prawnej dla przebywających w Lublinie obywateli Ukrainy. Notariusz oferuje porady dla uchodźców w sprawach opieki nad dziećmi czy majątku pozostawionego na terytorium objętym działaniami wojennymi. Usługi notarialne dla Ukraińców obejmują między innymi sporządzanie umów, spisywanie oświadczeń stron, przygotowywanie aktów notarialnych, udzielanie informacji na temat obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkie inne czynności związane z postępowaniem prawnym. Obywatele Ukrainy mogą liczyć na rzetelną pomoc oraz szybkie i kompleksowe załatwienie swoich spraw.

 

Notariusz jako podmiot niezależny

Jedną z podstawowych funkcji notariusza jest uczestniczenie w procesie sporządzania aktów notarialnych jako osoba niezależna. Jego obecność daje gwarancję, że prawa wszystkich stron są przestrzegane. Notariusze w Lublinie pomagają klientom zrozumieć konsekwencje prawne podejmowanych decyzji. Jako osoby bezstronne notariusze stoją na straży zgodności dokumentów z prawem, ich autentyczności oraz dobrowolności składanych podpisów. Warto zwrócić uwagę, że usługi notarialne są regulowane przez ustawę o notariacie oraz rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek notarialnych. Zapewnia to jednoznaczne ramy prawne i transparentność kosztów związanych z korzystaniem z usług kancelarii.

Więcej informacji dotyczących działalności kancelarii notarialnej mogą Państwo uzyskać telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie.

 

About the office

Kobieta przy laptopie

About us

Kobieta przy laptopie

Notarial services

Teczki z dokumentami

Documents

Notary Office – Notary Laura Ferorelli – complex services

Read more