Stos dokumentów

Umowa darowizny

Przepisy prawa cywilnego wskazują na powinność zawierania umowy darowizny w formie aktu notarialnego. W razie spełnienia przyrzeczonego świadczenia umowa darowizny zawarta z pominięciem formy szczególnej jest jednak ważna. Zachowanie formy aktu notarialnego w przypadku umowy darowizny jest istotne w aspekcie skutków niewykonania przez darczyńcę przyrzeczonego świadczenia. W przypadku zachowania formy szczególnej przy zawieraniu umowy darowizny, obdarowany zyskuje prawo dochodzenia przed sądem wykonania takiej umowy.

 

Dla jakich umów darowizny wymagana jest forma aktu notarialnego?

Nie każda umowa darowizny wymaga zachowania formy szczególnej dla swojej ważności. Są jednak sytuacje, kiedy przepisy prawa uzależniają ważność umowy darowizny od zawarcia jej w przepisanej prawem formie szczególnej. Do takich wyjątków należy np.: umowa darowizny nieruchomości lub przedsiębiorstwa, w którego skład wchodzą nieruchomości. W tych przypadkach forma aktu notarialnego została zastrzeżona ad solemnitatem, tj. pod rygorem nieważności. Oznacza to, że oświadczenie woli dotyczące darowizny nieruchomości lub przedsiębiorstwa, w którego skład wchodzą nieruchomości, dokonane bez zachowania formy szczególnej jest nieważne.

 


Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej