Informacje o biurze notarialnym w Lublinie - Notariusz Laura Ferorelli

Moje biuro notarialne w Lublinie czuwa nad zabezpieczeniem praw i słusznych interesów swoich Klientów. W tym celu udzielam Klientom wyczerpujących wyjaśnień w zakresie prowadzonych czynności notarialnych oraz informuje o konsekwencjach dokonywanych czynności. Dbam o zachowanie należytej staranności podczas sporządzania dokumentacji notarialnej, aby zapewnić jej przejrzystość. Czynności notarialne wykonywane są przez notariusza Laurę Ferorelli z zachowaniem bezstronności wobec uczestników czynności. Usługi notarialne realizuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, a także na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawnych oraz z poszanowaniem zasad etyki zawodowej. Czynności notarialne przeprowadzam w siedzibie Kancelarii w Lublinie, a także w innym miejscu, jeśli charakter czynności lub okoliczności wymagają prowadzenia czynności poza biurem notarialnym.

Moje usługi obejmują sporządzanie aktów notarialnych zawierających umowy sprzedaży nieruchomości, działek, mieszkań czy lokali usługowych, a także darowizny, zniesienia współwłasności, o podział majątku wspólnego oraz podział spadku. Zajmuje się też sporządzaniem testamentów i aktów poświadczenia dziedziczenia. Więcej o usługach mojego biura notarialnego dowiedzą się Państwo z mojej strony lub podczas kontaktu telefonicznego z moją siedzibą w Lublinie.

Moim priorytetem jest spełnienie oczekiwań Klientów w zakresie usług notarialnych. Jestem świadoma, że każdą sprawę cechuje złożoność i unikatowość, dlatego zawsze staram się poznać Państwa potrzeby i uwarunkowania. Korzystając z wieloletniego doświadczenia i wiedzy, szukam najlepszych rozwiązań, zapewniających bezpieczeństwo prawne naszych Klientów. Działam zgodnie z etyką zawodową i najwyższym szacunkiem dla indywidualnych sytuacji, w jakich się Państwo znajdują. Jestem gotowa udzielić wszelkich informacji na temat aspektów prawnych związanych ze sprawą, jak i szczegółów planowanych czynności notarialnych. Zapraszam!

 

Długopis w dłoni


Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej