Młotek na książce

Księgi wieczyste: założenie i wpis — Lublin

Księgi wieczyste to publiczny rejestr nieruchomości prowadzony w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Dokumenty umożliwiają ujawnienie praw rzeczowych, osobistych oraz roszczeń dotyczących konkretnej nieruchomości, a w niektórych przypadkach wpis do księgi wieczystej jest niezbędną czynnością, która konstytuuje prawo rzeczowe. Wykreślenie z księgi wieczystej jest traktowane również jako wpis. Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece ustanowiła zasadę jawności ksiąg wieczystych. Obecnie zakładanie ksiąg wieczystych oraz ich prowadzenie odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 

Jakie informacje znajdują się w księdze wieczystej?

Księga wieczysta składa się z następujących działów:

  • dział I: zawiera informacje dotyczące oznaczenia nieruchomości — wskazuje jej adres, powierzchnię, liczbę kondygnacji budynku czy znajdujących się w nim pomieszczeń. W tym dziale znajdują się także dane dotyczące ewentualnych uprawnień do poruszania się po sąsiednich działkach, korzystania z parkingu itp.;
  • dział II: zawarte w nim informacje dotyczą właściciela lub właścicieli nieruchomości, a także przypadających im z tytułu własności udziałów. W dziale II będą znajdowały się także informacje dotyczące ewentualnego wieczystego użytkowania nieruchomości;
  • dział III: zawiera dane dotyczące obciążeń nieruchomości takich jak służebności osobiste, służebności gruntowe, służebności przesyłu;
  • dział IV: znajdują się w nim dane dotyczące hipoteki.

Warto pamiętać o zasadzie jawności ksiąg wieczystych. Zgodnie z nią każdy, kto zna numer księgi wieczystej, może zapoznać się z jej treścią. W praktyce oznacza to również, że nie można zasłaniać się nieznajomością treści ksiąg wieczystych np. po zakupie nieruchomości obciążonej hipoteką.

Istotna jest także zasada wiarygodności ksiąg wieczystych. Zgodnie z nią przyjmuje się, że prawo jawne z księgi wieczystej odpowiada stanowi faktycznemu, a prawo wykreślone z księgi nie istnieje.

 

Wpisy i wykreślenia z księgi wieczystej

Dokonujemy wpisów i wykreśleń z ksiąg wieczystych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Sprawdzamy również stan prawny konkretnych nieruchomości, postępując zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym i zasadami etyki zawodowej w celu ochrony interesów prawnych Klientów. Zajmujemy się przygotowaniem wymaganej dokumentacji notarialnej. Udzielamy również wsparcia merytorycznego dotyczącego kwestii, które pojawiają się w trakcie przeprowadzania konkretnych czynności notarialnych.


Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej