Notariusz Laura Ferorelli - wykształcenie i doświadczenie

Notariusz Laura Ferorelli jest absolwentką prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Przed powołaniem na stanowisko notariusza w Lublinie w 2021 roku, odbyła 3,5 letnią aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Lublinie.

Jako osoba zaufania publicznego, powołana przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza - zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 roku, Nr 189, poz. 1158) - dokonuje czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.

W sposób przystępny i zrozumiały udzieli Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących dokumentów wymaganych do dokonania czynności notarialnych, wyliczy wysokości taksy notarialnej oraz należnych podatków i opłat sądowych, a ponadto zapewni rzetelną, profesjonalną oraz indywidualną obsługę dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy, tak by zagwarantować Państwu bezpieczeństwo obrotu prawnego, zachowując przy tym bezstronność i staranność.

Jako notariusz jest zobowiązana zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których została poinformowana ze względu na wykonywane czynności notarialne. Oznacza to utrzymywanie w tajemnicy informacji, takich jak historia rodziny, dane osobowe klientów czy wrażliwe dane spółki. Notariusz czuwa, aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów Kancelarii oraz osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Więcej informacji dotyczących działalności naszej kancelarii notarialnej mogą Państwo uzyskać telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie.

 

Dojazd

Kancelaria Notarialna Notariusz Laury Ferorelli znajduje się na pierwszym piętrze budynku Unia Art Residence przy Alejach Racławickich 10. Do biura kancelarii prowadzą dwa wejścia – jedno znajduje się od strony Hotelu Mercure, a drugie od strony Skweru abpa Józefa Życińskiego. Drzwi do budynku otwierają się automatycznie, w innym wypadku należy na domofonie wybrać numer lokalu - 18, a następnie wcisnąć symbol telefonu. Budynek jest w pełni przystosowany dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, znajdują się w nim dwie windy. W pobliżu budynku znajduje się przystanek z licznymi liniami autobusowymi, które oferują wygodny dojazd komunikacją miejską ze wszystkich części miasta. Przystanki MPK Lublin: 2, 3, 4, 7, 11, 13, 15, 18, 20, 26, 30, 31, 44, 55, 57, 74, 150, 151, 155, 158.

Znajdź dogodne połączenie: https://mpk.lublin.pl/index.php?s=rozklady

 

Mapa dojazdu


Wieżowiec

 

Parking dla Klientów

Nieopodal kancelarii (przy ulicy Idziego Radziszewskiego) znajduje się wiele miejsc parkingowych. Do dyspozycji Klientów pozostaje także duży i podziemny parking całodobowy należący do Centrum Spotkania Kultur (wjazd od ulicy Idziego Radziszewskiego): http://www.spotkaniakultur.org/index.php/pl/parking

 


Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej