Dłonie na klawiaturze laptopa

Kancelaria Notarialna w Lublinie Notariusz
Laury Ferorelli

Witam na stronie internetowej Kancelarii Notarialnej notariusz Laury Ferorelli. Jej siedziba znajduje się w samym centrum Lublina, przy Alejach Racławickich 10/18. Moja działalność nie ogranicza się wyłącznie do miasta Lublin, obsługuję klientów z całego województwa lubelskiego jak również z pozostałej części Polski. Kancelaria notarialna świadczy pełen zakres usług notarialnych.

 

Zakres działalności kancelarii notarialnej

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie – notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony pragną nadać formę notarialną lub są do tego zobowiązane. Notariusz Laura Ferorelli w ramach usług kancelarii dokonuje następujących czynności notarialnych: sporządza akty notarialne, akty poświadczenia dziedziczenia, poświadczenia, doręcza oświadczenia, spisuje protokoły, sporządza protesty weksli i czeków, przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe i dokumenty, sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów oraz wykonuje inne czynności wynikające z odrębnych przepisów prawa.

Ponadto moja kancelaria notarialna udziela bezpłatnych porad prawnych w zakresie dotyczącym czynności notarialnych z uwzględnieniem niezbędnych dokumentów notarialnych – zarówno w języku polskim jak i w językach angielskim, włoskim, hiszpańskim i francuskim. W trosce o komfort moich Klientów biuro kancelarii zostało wyposażone w klimatyzację oraz bezprzewodowy i bezpłatny dostęp do Internetu. Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym notariusz może spotkać się z Państwem w kancelarii również w soboty.

Notariusz Laura Ferorelli - wykształcenie i doświadczenie

Notariusz Laura Ferorelli jest absolwentką prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Przed powołaniem na stanowisko notariusza w Lublinie w 2021 roku, odbyła 3,5 letnią aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Lublinie.

Jako osoba zaufania publicznego, powołana przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza - zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 roku, Nr 189, poz. 1158) - dokonuje czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.

W sposób przystępny i zrozumiały udzieli Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących dokumentów wymaganych do dokonania czynności notarialnych, wyliczy wysokości taksy notarialnej oraz należnych podatków i opłat sądowych, a ponadto zapewni rzetelną, profesjonalną oraz indywidualną obsługę dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy, tak by zagwarantować Państwu bezpieczeństwo obrotu prawnego, zachowując przy tym bezstronność i staranność.

Jako notariusz jest zobowiązana zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których została poinformowana ze względu na wykonywane czynności notarialne. Oznacza to utrzymywanie w tajemnicy informacji, takich jak historia rodziny, dane osobowe klientów czy wrażliwe dane spółki. Notariusz czuwa, aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów Kancelarii oraz osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Notariusz jako podmiot niezależny

Jedną z podstawowych funkcji notariusza jest uczestniczenie w procesie sporządzania aktów notarialnych jako osoba niezależna. Jego obecność daje gwarancję, że prawa wszystkich stron są przestrzegane. Notariusze w Lublinie pomagają klientom zrozumieć konsekwencje prawne podejmowanych decyzji. Jako osoby bezstronne notariusze stoją na straży zgodności dokumentów z prawem, ich autentyczności oraz dobrowolności składanych podpisów. Warto zwrócić uwagę, że usługi notarialne są regulowane przez ustawę o notariacie oraz rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek notarialnych. Zapewnia to jednoznaczne ramy prawne i transparentność kosztów związanych z korzystaniem z usług kancelarii.

Więcej informacji dotyczących działalności kancelarii notarialnej mogą Państwo uzyskać telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie.

 

Moja Kancelaria

Kobieta przy laptopie

Czynności notarialne

Teczki z dokumentami

Dokumenty

Kalkulator i miniaturowy dom

Opłaty

Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej