Testament i długopis

Testament notarialny

Testament notarialny jest dokumentem o mocy urzędowej. Sporządzany jest w formie aktu notarialnego. Testament notarialny zawiera rozporządzenie spadkodawcy posiadanym majątkiem na wypadek śmierci. W testamencie notarialnym można zapisać również inne postanowienia spadkodawcy, dotyczące np. formy ceremonii pogrzebowej lub miejsca pochówku. W kancelarii notarialnej w Lublinie sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia oraz testamenty notarialne.

 

Jakie przesłanki prawne decydują o ważności testamentu?

Testament u notariusza sporządzany jest w oparciu o wymogi prawa, których przestrzeganie przesądza o ważności testamentu. Aby testament mógł wywołać zamierzone skutki prawne muszą być zachowane następujące przesłanki prawne:

  • sporządzić i odwołać testament może wyłącznie osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • oświadczenie woli spadkodawcy nie może być obarczone wadami oświadczenia woli, do których należą w szczególności: brak świadomości lub swobody podczas wyrażania ostatniej woli, a także powzięcie pod wpływem błędu lub groźby decyzji, mającej na celu rozporządzenie na wypadek śmierci,
  • treść testamentu nie może być sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego,
  • musi być zachowana przepisana prawem forma testamentu.
    W razie pojawienia się wątpliwości co do posiadania zdolności do czynności prawnych przez osobę, która zamierza rozporządzić mieniem na wypadek śmierci, notariusz nie przystępuje do sporządzenia testamentu.

 Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej