Informacje o Kancelarii Notarialnej w Lublinie Notariusza Laury Ferorelli

Kancelaria Notarialna w Lublinie Notariusza Laury Ferorelli czuwa nad zabezpieczeniem praw i słusznych interesów swoich Klientów. W tym celu udzielamy Klientom wyczerpujących wyjaśnień w zakresie prowadzonych czynności notarialnych oraz informujemy o konsekwencjach dokonywanych czynności. Dbamy o zachowanie należytej staranności podczas sporządzania dokumentacji notarialnej, aby zapewnić jej przejrzystość. Czynności notarialne wykonywane są przez notariusza z zachowaniem bezstronności wobec uczestników czynności. Usługi notarialne realizujemy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, a także na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawnych oraz z poszanowaniem zasad etyki zawodowej. Czynności notarialne przeprowadzamy w siedzibie Kancelarii w Lublinie, a także w innym miejscu jeśli charakter czynności lub okoliczności wymagają prowadzenia czynności poza biurem notarialnym.

 

Długopis w dłoni


Bezpłatne porady i dostępność

Udzielamy bezpłatnych porad prawnych w zakresie dotyczącym czynności notarialnych zarówno w języku polskim jak i w językach angielskim, włoskim, hiszpańskim oraz francuskim.

W trosce o komfort naszych Klientów lokal Kancelarii został wyposażony w klimatyzację, a także bezprzewodowy i bezpłatny dostęp do Internetu.

 


Notariusz Laura Ferorelli

Jako osoba zaufania publicznego, powołana przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza, zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 roku, Nr 189, poz. 1158) - dokonuje czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.

W sposób przystępny i zrozumiały udzieli Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących dokumentów wymaganych do dokonania czynności notarialnych, wysokości taksy notarialnej oraz należnych podatków i opłat sądowych, a ponadto zapewni rzetelną, profesjonalną oraz indywidualną obsługę dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy, tak by zagwarantować Państwu bezpieczeństwo obrotu prawnego, zachowując przy tym bezstronność i staranność.

Notariusz jest zobowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. Oznacza to utrzymywanie w tajemnicy informacji takich jak historia rodziny, dane osobowe klientów czy wrażliwe dane spółki. Notariusz czuwa, aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów Kancelarii oraz osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

 


Moneta obok kartki

 

Wykształcenie i doświadczenie

Notariusz Laura Ferorelli jest absolwentką prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Przed powołaniem na stanowisko notariusza w Lublinie w 2021 roku, odbyła 3,5 letnią aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Lublinie.

 

 


Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej