Informacje o biurze notarialnym w Lublinie - Notariusz Laura Ferorelli

Nasze biuro notarialne w Lublinie czuwa nad zabezpieczeniem praw i słusznych interesów swoich Klientów. W tym celu udzielamy Klientom wyczerpujących wyjaśnień w zakresie prowadzonych czynności notarialnych oraz informujemy o konsekwencjach dokonywanych czynności. Dbamy o zachowanie należytej staranności podczas sporządzania dokumentacji notarialnej, aby zapewnić jej przejrzystość. Czynności notarialne wykonywane są przez notariusza Laurę Ferorelli z zachowaniem bezstronności wobec uczestników czynności. Usługi notarialne realizujemy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, a także na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawnych oraz z poszanowaniem zasad etyki zawodowej. Czynności notarialne przeprowadzamy w siedzibie Kancelarii w Lublinie, a także w innym miejscu jeśli charakter czynności lub okoliczności wymagają prowadzenia czynności poza biurem notarialnym.

Nasze usługi obejmują sporządzanie aktów notarialnych zawierających umowy sprzedaży nieruchomości, działek, mieszkań czy lokali usługowych, a także darowizny, zniesienia współwłasności, o podział majątku wspólnego oraz podział spadku. Zajmujemy się też sporządzaniem testamentów i aktów poświadczenia dziedziczenia. Więcej o usługach naszego biura notarialnego dowiedzą się Państwo z naszej strony lub podczas kontaktu telefonicznego z naszą siedzibą w Lublinie. Zapraszamy!

 

Długopis w dłoni


Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej