Informacje o biurze notarialnym w Lublinie - Notariusz Laura Ferorelli

Nasze biuro notarialne w Lublinie czuwa nad zabezpieczeniem praw i słusznych interesów swoich Klientów. W tym celu udzielamy Klientom wyczerpujących wyjaśnień w zakresie prowadzonych czynności notarialnych oraz informujemy o konsekwencjach dokonywanych czynności. Dbamy o zachowanie należytej staranności podczas sporządzania dokumentacji notarialnej, aby zapewnić jej przejrzystość. Czynności notarialne wykonywane są przez notariusza Laurę Ferorelli z zachowaniem bezstronności wobec uczestników czynności. Usługi notarialne realizujemy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, a także na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawnych oraz z poszanowaniem zasad etyki zawodowej. Czynności notarialne przeprowadzamy w siedzibie Kancelarii w Lublinie, a także w innym miejscu, jeśli charakter czynności lub okoliczności wymagają prowadzenia czynności poza biurem notarialnym.

Nasze usługi obejmują sporządzanie aktów notarialnych zawierających umowy sprzedaży nieruchomości, działek, mieszkań czy lokali usługowych, a także darowizny, zniesienia współwłasności, o podział majątku wspólnego oraz podział spadku. Zajmujemy się też sporządzaniem testamentów i aktów poświadczenia dziedziczenia. Więcej o usługach naszego biura notarialnego dowiedzą się Państwo z naszej strony lub podczas kontaktu telefonicznego z naszą siedzibą w Lublinie.

Naszym priorytetem jest spełnienie oczekiwań Klientów w zakresie usług notarialnych. Jesteśmy świadomi, że każdą sprawę cechuje złożoność i unikatowość, dlatego zawsze staramy się poznać Państwa potrzeby i uwarunkowania. Korzystając z wieloletniego doświadczenia i wiedzy, szukamy najlepszych rozwiązań, zapewniających bezpieczeństwo prawne naszych Klientów. Działamy zgodnie z etyką zawodową i najwyższym szacunkiem dla indywidualnych sytuacji, w jakich się Państwo znajdują. Jesteśmy gotowi udzielić wszelkich informacji na temat aspektów prawnych związanych ze sprawą, jak i szczegółów planowanych czynności notarialnych. Zapraszamy!

 

Długopis w dłoni


Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej