Notariusz Laura Ferorelli - wykształcenie i doświadczenie

Notariusz Laura Ferorelli jest absolwentką prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Przed powołaniem na stanowisko notariusza w Lublinie w 2021 roku, odbyła 3,5 letnią aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Lublinie.

Jako osoba zaufania publicznego, powołana przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza - zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 roku, Nr 189, poz. 1158) - dokonuje czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.

W sposób przystępny i zrozumiały udzieli Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących dokumentów wymaganych do dokonania czynności notarialnych, wyliczy wysokości taksy notarialnej oraz należnych podatków i opłat sądowych, a ponadto zapewni rzetelną, profesjonalną oraz indywidualną obsługę dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy, tak by zagwarantować Państwu bezpieczeństwo obrotu prawnego, zachowując przy tym bezstronność i staranność.

Jako notariusz jest zobowiązana zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których została poinformowana ze względu na wykonywane czynności notarialne. Oznacza to utrzymywanie w tajemnicy informacji, takich jak historia rodziny, dane osobowe klientów czy wrażliwe dane spółki. Notariusz czuwa, aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów Kancelarii oraz osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Więcej informacji dotyczących działalności naszej kancelarii notarialnej mogą Państwo uzyskać telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie.

 

Jakie opłaty pobiera notariusz?

Wizyta w biurze notarialnym to czynność, którą wiele osób ma za sobą. Notariusz to specjalista, który między innymi sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, poświadczenia czy spisuje różnego rodzaju protokoły i poświadczenia. Warto pamiętać, że korzystając z takich usług, konieczne będzie uiszczenie opłaty dla notariusza, czyli tak zwanej taksy. Na koszty związane ze sporządzaniem aktu składa się kilka opłat. Co warto o nich wiedzieć i jakie dokładnie opłaty są pobierane u notariusza?

 

Od czego zależy wysokość taksy notarialnej? 

Na początek warto podkreślić, czym właściwie jest omawiana taksa notarialna. Najprościej mówiąc, to wynagrodzenie za sporządzenie aktu notarialnego czy inną pracę wykonaną w biurze notarialnym. Co ważne, jej maksymalna wysokość jest określona w przepisach. W zależności od poziomu zaawansowania sprawy czy czasu, który trzeba poświęcić konkretnej sprawie, notariusz może pobrać niższą opłatę. Co więcej, jeśli dokumenty dotyczą nieruchomości, darowizny albo testamentu, to kwota taksy będzie ustalana na podstawie ich wartości. Warto również podkreślić, że do taksy trzeba jeszcze doliczyć podatek VAT. Właśnie dlatego podczas wizyty trzeba doprecyzować, czy podane stawki to kwoty netto, czy brutto.

akt notarialny

Za co pobierane są opłaty w biurze notarialnym? 

Udając się do biura notarialnego celem sporządzenia aktu czy poświadczenia notarialnego trzeba liczyć się z koniecznością uiszczenia stosownej opłaty. Co do zasady u notariusza pobierana jest wspomniana wcześniej taksa notarialna, która jest powiększona o podatek VAT w wysokości 23%. Oprócz tego możemy też wyróżnić tak zwane opłaty publicznoprawne. Mowa tutaj przede wszystkim o:

  • opłatach sądowych,
  • podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • podatku od spadków i darowizn.

Z uwagi na to, że na wysokość kwot pobieranych u notariusza wpływa kilka czynników, przed wizytą w biurze dobrze zapoznać się z cennikiem, natomiast podczas spotkania doprecyzować, jakich kosztów trzeba się spodziewać oraz czy mowa o kwotach brutto, czy może netto.

 

 

Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej