Jakie opłaty pobiera notariusz?

Wizyta w biurze notarialnym to czynność, którą wiele osób ma za sobą. Notariusz to specjalista, który między innymi sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, poświadczenia czy spisuje różnego rodzaju protokoły i poświadczenia. Warto pamiętać, że korzystając z takich usług, konieczne będzie uiszczenie opłaty dla notariusza, czyli tak zwanej taksy. Na koszty związane ze sporządzaniem aktu składa się kilka opłat. Co warto o nich wiedzieć i jakie dokładnie opłaty są pobierane u notariusza?

 

Od czego zależy wysokość taksy notarialnej? 

Na początek warto podkreślić, czym właściwie jest omawiana taksa notarialna. Najprościej mówiąc, to wynagrodzenie za sporządzenie aktu notarialnego czy inną pracę wykonaną w biurze notarialnym. Co ważne, jej maksymalna wysokość jest określona w przepisach. W zależności od poziomu zaawansowania sprawy czy czasu, który trzeba poświęcić konkretnej sprawie, notariusz może pobrać niższą opłatę. Co więcej, jeśli dokumenty dotyczą nieruchomości, darowizny albo testamentu, to kwota taksy będzie ustalana na podstawie ich wartości. Warto również podkreślić, że do taksy trzeba jeszcze doliczyć podatek VAT. Właśnie dlatego podczas wizyty trzeba doprecyzować, czy podane stawki to kwoty netto, czy brutto.

akt notarialny

Za co pobierane są opłaty w biurze notarialnym? 

Udając się do biura notarialnego celem sporządzenia aktu czy poświadczenia notarialnego trzeba liczyć się z koniecznością uiszczenia stosownej opłaty. Co do zasady u notariusza pobierana jest wspomniana wcześniej taksa notarialna, która jest powiększona o podatek VAT w wysokości 23%. Oprócz tego możemy też wyróżnić tak zwane opłaty publicznoprawne. Mowa tutaj przede wszystkim o:

  • opłatach sądowych,
  • podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • podatku od spadków i darowizn.

Z uwagi na to, że na wysokość kwot pobieranych u notariusza wpływa kilka czynników, przed wizytą w biurze dobrze zapoznać się z cennikiem, natomiast podczas spotkania doprecyzować, jakich kosztów trzeba się spodziewać oraz czy mowa o kwotach brutto, czy może netto.

 

 

Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej