Co oznaczają Rejestry Notarialne?

Rejestry notarialne to specjalny system teleinformatyczny, który gromadzi i udostępnia dane przetwarzane przez sądy i notariuszy działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Działają one na podstawie wielu aktów prawnych, takich jak m.in. ustawa Prawo o notariacie, uchwała Krajowej Rady Notarialnej w sprawie utworzenia Rejestru Aktów Poświadczenia Dziedziczenia i zasad jego funkcjonowania czy uchwała Krajowej Rady Notarialnej w sprawie utworzenia Rejestru Testamentów i zasad jego funkcjonowania. Powstały w 2009 roku, czyli w momencie utworzenia pierwszego elementu, Rejestru Aktów Poświadczenia Dziedziczenia.

 

dokument notarialnyCo wchodzi w skład Rejestrów Notarialnych?

Od momentu wprowadzenia Rejestru Aktów Poświadczenia Dziedziczenia, Rejestry Notarialne były stale udoskonalane i rozbudowywane. Dzięki temu obecnie funkcjonuje wiele modułów i możliwa jest skuteczna wymiana danych między różnymi instytucjami. Obecnie wyróżniamy następujące elementy systemu:

  • Rejestr Użytkowników (zawiera m.in. listę notariuszy i zastępców notarialnych)
  • Rejestr Spadkowy (zawiera informacje o zarejestrowanych notarialnych aktach poświadczenia dziedziczenia i sądowych stwierdzeniach nabycia spadku, a także europejskich poświadczeniach spadkowych)
  • Notarialny Rejestr Testamentów
  • Rejestr Zarządców Sukcesyjnych przedsiębiorstw osób fizycznych
  • Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych
  • Notarialne Rejestry Statystyczne

Informacje zgromadzone w Rejestrach Notarialnych udostępniane i wymieniane są z różnymi instytucjami, jak np. Krajowy Rejestr Sądowy, sądy wieczystoksięgowe czy Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Dzięki temu baza jest stale powiększana i aktualizowana.

 

Rejestry Notarialne dla obywateli

System Rejestry Notarialne działa nie tylko w służbie instytucji, ale przede wszystkim dla obywateli, którzy mogą korzystać z publicznych wyszukiwarek, takich jak:

  • wyszukiwarka notarialnych aktów poświadczenia dziedziczenia
  • wyszukiwarka sądowych stwierdzeń nabycia spadku
  • wyszukiwarka europejskich poświadczeń spadkowych
  • wyszukiwarka notariuszy i zastępców notarialnych

Do wymienionych wyżej rejestrów obywatele mogą uzyskać dostęp za pośrednictwem notariuszy.

Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej