Czym są rejestry notarialne?

Jedną z baz danych, które są wykorzystywane w sądownictwie, są Rejestry Notarialne, które funkcjonują od 2009 roku. Zawarte są tam dane przetwarzane przez sądy i notariuszy. Informacje są umieszczane w systemie teleinformatycznym. Z biegiem lat do systemu wprowadzono modernizację, natomiast w 2016 miała miejsce gruntowna modernizacja. Z jakich elementów składają się Rejestry Notarialne i co jeszcze trzeba wiedzieć na ich temat?

 

Jakie informacje można znaleźć w Rejestrach Notarialnych? 

Rejestry Notarialne to bazy danych, które zawierają wiele informacji. Obecnie można w nich znaleźć między innymi Rejestr Użytkowników (lista notariuszy i zastępców notarialnych), Rejestr Spadkowy, Notarialne Rejestry Statystyczne, Rejestr Zarządców Sukcesyjnych, Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Co ważne, dzięki systemowi można wymieniać też dane z instytucjami zewnętrznymi. Mowa tutaj na przykład o:

  • sądy wieczystoksięgowe,
  • Centralna Ewidencja i informacja o Działalności Gospodarczej,
  • Krajowy Rejestr Sądowniczy.

 

Kto i kiedy może korzystać z rejestrów notarialnych? 

Rejestry Notarialne to bardzo wygodne narzędzie, które przydaje się w wielu przypadkach. Poza tym jest ogólnodostępne. Jest przeznaczony do użytkowania przez wszystkich obywateli. W jego skład wchodzi między innymi wyszukiwarka aktów notarialnych poświadczenia dziedziczenia oraz sądowych stwierdzeń nabycia spadku.

Kolejnym elementem są europejskie poświadczenia spadkowe oraz wyszukiwarka notariuszy i zastępców notarialnych. Obywatele jednak nie mają dostępu do każdego z rejestrów. Jeżeli natomiast mają interes prawny związany z zapoznaniem się z nimi, to mogą się zgłosić do kancelarii notarialnej. Wówczas otrzymają dostęp za pośrednictwem notariusza.

Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej