Kiedy potrzebne jest notarialne poświadczenie dziedziczenia?

Poświadczenie dziedziczenia to dokument, który może okazać się niezbędny w wielu sytuacjach związanych z przejęciem spadku. Warto wiedzieć, kiedy jest wymagane i jakie korzyści wynikają z jego posiadania. 

 

Uzyskanie poświadczenia dziedziczenia dla celów bankowych

Po śmierci spadkodawcy często zdarza się, że jego majątek obejmuje różnego rodzaju rachunki bankowe, lokaty czy kredyty. W takich przypadkach banki zazwyczaj wymagają od spadkobierców przedstawienia poświadczenia dziedziczenia, aby móc przeprowadzić wszelkie formalności związane z przejęciem konta czy uregulowaniem długów. Poświadczenie dziedziczenia wydane przez notariusza potwierdza bowiem prawa spadkobierców do zarządzania majątkiem zmarłego. Jeśli więc potrzebujesz poświadczenia dziedziczenia w Lublinie, zapraszamy do naszej Kancelarii Notarialnej.

 

Poświadczenie dziedziczenia a nieruchomości

Dokument ten jest podstawą do wpisu spadkobierców do księgi wieczystej jako nowych właścicieli nieruchomości. Poświadczenie dziedziczenia ułatwia również załatwienie spraw związanych z opłatami podatkowymi czy ewentualnymi roszczeniami osób trzecich. Ponadto, w sytuacji, gdy spadkobiercy chcą sprzedać nieruchomość lub zaciągnąć kredyt hipoteczny, banki oraz potencjalni nabywcy mogą wymagać przedstawienia tego dokumentu jako dowodu prawa własności.

 

Uproszczenie procedury dziedziczenia w przypadku braku testamentu

Jeśli zmarły nie pozostawił testamentu, a wartość spadku przekracza wartość długów spadkowych, poświadczenie dziedziczenia może znacznie uprościć procedurę przejęcia majątku przez spadkobierców ustawowych. W takiej sytuacji notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, uwzględniając kolejność dziedziczenia oraz udziały poszczególnych spadkobierców. Dzięki temu dokumentowi spadkobiercy mogą uniknąć konieczności wszczęcia postępowania sądowego w celu ustalenia prawa do spadku, co wiąże się z oszczędnością czasu i pieniędzy. Warto jednak pamiętać, że poświadczenie dziedziczenia nie jest wymagane w każdym przypadku, dlatego przed jego uzyskaniem warto skonsultować się z notariuszem lub radcą prawnym.

Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej